Izvajanje aktivnosti projekta nas spodbuja k kreativnosti, ekipnem delu in  osvajanju novega znanja. Največje zadovoljstvo pa je, ko zaznamo, da smo z njim posamezniku oz. družbi omogočili lepše življenje.

LEpi CAjti