Naše vrednote, poslanstvo, vizija


Naša vloga v okolju

Skozi aktivnosti za dobro počutje izboljšujemo kakovost življenja.

Vrednote

dobro počutje, sprostitev, kakovostno preživljanje prostega časa

odgovornost do narave in ljudi

druženje, sodelovanje, povezovanje

Vrednote zavoda = vrednote prostovoljcev v zavodu

Poslanstvo

Z lokalnim povezovanjem, ozaveščanjem o odgovornem odnosu do narave in ljudi ter nudenjem prvovrstnih doživetij izboljšujemo trajnostni razvoj domačega okolja in spodbujamo splošno dobro počutje.

Vizija

Do leta 2023: LEpi CAjti obiskovalce popeljejo skozi prvovrstna doživetja trajnostno in lokalno naravnanih trenutkov povezovanja, druženja, ozaveščanja, sprostitve in dobrega počutja.

 

Družbeni problem, ki ga rešujemo:

Glavni: nezdravo, stresno življenje

Ostali: socialna izključenost, onesnaževanje okolja, medsebojna nestrpnost, nespoštovanje drugačnosti

Korist, ki jo zavod prinaša družbi: druženje, socialna vključenost, prenos znanja, vseživljenjsko učenje, ohranjanje narave, sonaravni in trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje

Koristi, ki vplivajo na kakovost življenja deležnikov: pristna doživetja, sproščanje, povečanje aktivnosti za zdravo življenje, spoznavanje ročnih spretnosti in ponovne uporabe

Ideja o lepšem življenju se je uradno pričela razvijati z ustanovitvijo zasebnega zavoda LEpi CAjti začetek leta 2017. Leto kasneje je zavod pridobil status prostovoljske organizacije, podpisal Etični kodeks organiziranega prostovoljstva in se vključili v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Zavod sprejema načela socialne ekonomije, za kar je pridobil tudi certifikat »Kupujem odgovorno«.

 

LEpi CAjti