Deklaracija #Kupujem odgovorno zavoda LEpi CAjti

 

kupujem odgovorno

»Zavod LEpi CAjti izjavlja, da nosi certifikat #Kupujem odgovorno, kar pomeni da sprejema načela socialne ekonomije: družbena odgovornost, trajnostni razvoj, solidarnost, demokratično odločanje, vključevanje ranljivih skupin. Načela upošteva pri svojem poslovanju in sicer na način: kot neprofitna organizacija se zavezuje investirati dobiček v redno delovanje in razvoj zavoda, podpira aktivnosti za javno dobro, medgeneracijsko sodelovanje in prostovoljstvo ter jih vključuje v svoje delovanje, pri organizaciji dogodkov in drugih aktivnosti sodeluje s socialnimi in odgovornimi podjetji, v svoje aktivnosti vključuje ranljive osebe, osvešča o pomenu trajnostnega razvoja, spodbuja skrb za okolje in zmanjševanje odpadkov, kar izkazuje tudi z ponovno uporabo odrabljenega materiala.«

 

Neli Kovic, direktorica zavoda

 

 

LEpi CAjti