Dogodki v Zlatem kotičku

venček mini

Po daljšem "korona" oddihu smo zopet pričeli

s SREČANJI Z LOKALNIMI USTVARJALCI v Zlatem kotičku v Mercator cetnru Kromberk (I. nadstropje). Srečanja bodo potekala

VSAKO PRVO IN ZADNJO SREDNO V MESECU OD 16.00 DO 19.00 URE. Tekom srečanj bodo potekala 

TUDI NEFORMALNA IZOBRAŽEVANJA PROGRAMA "Moja nona = moja učiteljica".

Vabljeni!

LEpi CAjti