4 razlogi za nakup v naši trgovini

  • Ponudbo gradimo skupaj z lokalnimi ustvarjalci. Predvsem s tistimi z osebno dopolnilno dejavnostjo, samostojnimi podjetniki in prostovoljci, ki spoštujejo vrednote našega zavoda.
  • Spodbujamo ekološko. Trudimo se biti okolju prijazni. Ponujeni izdelki so narejeni pretežno iz odrabljenega in naravnega materiala. Tudi pri embalaži smo usmerjeni v materiale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti oz. reciklirati. S tem želimo vplivati na izboljšanje kakovosti življenja tako nas kot tudi prihodnjih rodov.
  • Gledamo celostno. Obiskovalcem e-trgovine želimo ponuditi več kot goli izdelek. Trudimo se, da z njimi spomnimo oz. ozaveščamo o pomenu ohranjanja narave, sonaravnega in trajnostnega razvoja, medgeneracijskega sodelovanja in socialne vključenosti, prenosa znanja in vseživljenjskega učenja, pristnih doživetij, sproščanja in povečanja aktivnosti za zdravo življenje.
  • Podpiramo avtentično. Ponujeni izdelki so narejeni pretežno ročno in v vsakemu od njih se skriva pristna zgodba. Z nakupom v e-trgovini podpirate lokalne ustvarjalce in prispevate k razvoju programa »Moja nona = moja učiteljica«, ki skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa z pridihom tradicije in lokalnih posebnosti.
LEpi CAjti